Visakort

Visakort. Det första Visakortet utfärdades 1976 av Bank of America och Visa är numera världsledande inom kreditkort. Bara i Sverige använder cirka 5 miljoner personer ett Visakort när de betalar.

För att ansöka om ett Visakort måste man vända sig till en bank, det är inte Visa själva som utfärdar Visakorten. I Sverige har bland annat Handelsbanken, FOREX, Nordea, Swedbank och Skandiabanken ett samarbete med Visa. För att få inneha ett Visakort måsta man ha fyllt 18 år.

Det finns några olika varianter på Visakort. Alla Visakort är dock utformade enligt vissa standardiserade mått, vilka gäller alla typer av kontokort. På alla Visakort syns också Visas logo.

Bankkort Visa är det mest använda kortet i Sverige. När man betalar eller tar ut pengar med den här typen av Visakort dras pengarna direkt från det bankkonto som är kopplat till Visakortet. För att använda kortet måste innehavaren välja en personlig kod (PIN-kod). Detta gör man första gången man matar in Visakortet i uttagsautomaten. Koden går att ändra när man vill. I de flesta butiker knappar man sedan in sin kod på en terminal i kassan när man betalar. I vissa butiker måste man dock fortfarande signera ett kvitto med sin namnteckning.

Om man i tillägg har kortkredit kopplat till sitt Visakort har man möjlighet att skjuta upp betalningen under en viss avtalad tid som passar den personliga ekonomin bäst. Om man väljer detta betalningssätt läggs en ränta på kreditbeloppet. Olika banker har olika kreditvillkår på Visakort med kreditfunktion. FOREX har exempelvis upp till 56 dagar räntefritt på kreditbeloppet och Citibank har Visakort med upp till 200 000 i kreditutrymme.

Med sitt Visakort kan man alltså både betala och hämta ut pengar ur uttagsautomater nästan överallt i världen. För att ta ut pengar med sitt Visakort utomlands måste man ofta betala ett tillägg på 35 kronor per gång. Att ta ut pengar med sitt Visakort inom Sveriges gränser är gratis. I de flesta Visakort ingår dessutom en reseförsäkring så länge en viss del av biljettpriset betalas med Visakortet. Försäkringen kan gälla avbeställningsskydd, olycksfall, transport- och bagageförseningar och självriskskydd på hyrbilar. Vilka förmåner som ingår i ett Visakort skiljer sig lite beroende på vilken bank som utfärdar kortet. S E B samarbetar till exempel med bland annat Telia och Halebop och ger sina Visakortskunder möjlighet att ladda sina kontantkort direkt i uttagsautomaten. Citibank ger i sin tur förmånligare priser på Preems bensin till de kunder som har ett Visakort. Flera banker erbjuder också hjälp till tryggare handel på Internet när man använder sitt Visakort.

Precis som med andra typer av kontokort är det viktigt att ha noga uppsikt över sitt Visakort. Man ska aldrig förvara sin personliga kod tillsammans med sitt Visakort eller Visakortets kortnummer. Lappar och kvittokopior där Visakortets kortnummer syns, bör förstöras för att sedan kastas. Man bör heller aldrig lämna ut uppgifter om sitt Visakort över mail eller telefon, då vissa bedragare jobbar på just detta sätt. Metoden kallas ”Phising” och innebär att bedragaren utger sig för att vara kortinnehavarens bank i hopp om att komma över känslig information. Kortbedrägerier, framförallt via Internet, blir allt vanligare och den svarta marknaden för stulna kontokort som exempelvis Visakort är stor. Det förekommer också att uttagsautomater prepareras med tekniska apparater för att kopiera magnetremsan på exempelvis ett Visakort. För att skydda sig mot denna metod, ”skimming”, bör man alltid kontrollera uttagsautomaten innan man matar in sitt Visakort. Alla delar på maskinen som går att ta loss hör inte heller hemma där. Kontakta då genast banken som har hand om maskinen. Om man tappar bort eller blir bestulen på sitt Visakort ska man omedelbart kontakta sin bank eller ringa till spärrservice.