Mastercard

MasterCard grundades 1966 i USA och är numera ett av de ledande, multinationella kortföretagen. MasterCards kort går att använda på mer än 25 miljoner ställen över hela världen. De ställen som accepterar MasterCards kort har för det mesta MasterCards logga på en väl synlig plats. MasterCard erbjuder ett antal olika kort: betalkort, kreditkort, bankkort, företagskort och förbetalda kort.

>> Ansök om re:membercard här. Kostnadsfritt år 1

Med MasterCard kreditkort har kunden möjlighet att delbetala sina inköp per månad. Som kortinnehavare har man möjlighet att handla räntefritt i upp till 55 dagar. Kreditkortet fungerar som en överenskommelse mellan lånetagaren och låneinstitutet, alltså banken eller kreditkortsföretaget. Här finns ett antal olika kreditnivåer med olika förmåner, exempelvis MasterCard Guld och MasterCard Platina. Med MasterCard betalkort har kortinnehavaren en viss kreditgräns och fakturan måste betalas i sin helhet när den kommer i slutet av månaden. Med MasterCard bankkort dras pengarna direkt ifrån innehavarens bankkonto och det måste därför finnas pengar på kontot. MasterCard förbetalt kort fungerar så att kunden betalar in ett förbestämt belopp som sedan inte kan överskridas.

Mastercards företagskort kommer i tre olika varianter: MasterCard Business Card, MasterCard Corporate Card och MasterCard Inköpskort. Med ett företagskort ökar företagets kontroll över sina utgifter och kortet lämpar sig för både små och stora företag.

De flesta av MasterCards kort erbjuder en extra garanti på inköp som görs med kortet, skadeförsäkringar på bilar som hyrs med kortet och olycksfallsförsäkring på resor köpta med ett kort från MasterCard. Som kund har man också möjlighet att ta ut pengar via uttagsautomater och bankkontor både inrikes och utrikes. Dessutom kan MasterCard användas hos vissa ombud, som ICA och Coop.

Om man som innehavare av ett MasterCard råkar ut för kortproblem finns det servicenummer som man kan ringa 24 timmar om dygnet var man än är i världen. Problemen kan vara allt ifrån förlorade eller stulna kort, hjälp med att hitta en bankomat som accepterar MasterCard eller om man är i behov av förskott på kontanter. MasterCard lovar också att man som kund ska få hjälp på sitt eget språk.

För att ansöka om ett MasterCard tar man kontakt med en av de banker eller finansbolag som utfärdar MasterCards kort. Swedbank, Nordea och Citybank är några av de banker som i Sverige utfärdar MasterCards kort. En kreditundersökning görs alltid på personen som söker kortet och man måste vara 18 år för att inneha ett MasterCard.

Maestro är ett bankkort som MasterCard äger. Med Maestro har kortinnehavaren möjlighet att ta ut pengar i bankautomater och betala i butiker, men transaktions- eller privatkontot som kortet är knutet till måste ha täckning. För att ansöka om ett MasterCard Maestro måste man ha fyllt 13 år. Ansökan görs, precis som med MasterCards kreditkort, hos de banker som utfärdar Mastercards kort.

Kortbedrägerier är ett problem också för MasterCard. För att i så stor mån som möjligt undvika detta bör man till exempel skriva sin namnteckning på kortet så direkt man får det, aldrig förvara det kontonummer som kortet är knutet till eller den personliga koden tillsammans med sitt MasterCard, samt förstöra och slänga alla papper som visar kortnumret. Om man handlar över Internet är det också viktigt att man kontrollerar att webbutiken är seriös. Vissa bedragare kontaktar också kortinnehavaren via telefon eller mail och utger sig för att vara anställd av den bank eller det kortföretag som har utfärdat kortet. På det sättet hoppas bedragaren att kortets ägare ska avslöja känslig information som sedan kan användas för att ta pengar från kortinnehavaren.