FlexiVisa

FlexiVisa är det enda kreditkortet från Visa som är helt avgiftsfritt och ges ut av Santander Consumer Bank. FlexiVisa fungerar, precis som övriga kontokort, som betalmedel istället för kontanter. Eftersom FlexiVisa dessutom är ett kreditkort så behöver kortinnehavaren inte ha några pengar på kontot för att kunna betala. FlexiVisa ger sedan innehavaren möjlighet att antingen betala beloppet i sin helhet den efterföljande månaden eller dela upp betalningen efter hur den privata ekonomin ser ut.

FlexiVisa har alltså inga avgifter på någon av sina tjänster så som uppläggningsavgift, årsavgift, bankomatuttag, aviseringsavgift och ersättningskort. Däremot tillkommer till exempel övertrasserings- och förseningsavgifter om den som äger FlexiVisat inte sköter sina betalningar. När man använder sitt FlexiVisa för att betala för varor direkt i butiken ingår upp till 57 dagar räntefrihet på beloppet. När man däremot väljer att ta ut pengar ur en uttagsautomat med sitt FlexiVisa debiteras ränta från och med den dag då uttaget görs.

I kreditkortet från FlexiVisa ingår ett betalningsskydd. Skyddet är en försäkring som ska täcka en viss procent av de månatliga betalningar om innehavaren plötsligt blir arbetslös, sjuk eller råkar ut för en olycka. Vid kritisk sjukdom eller vid dödsfall täcks hela det kvarstående beloppet på FlexiVisat. Användare av FlexiVisa får också en viss rabatt på bensin, diesel och etanol hos Preem.

Som kund hos FlexiVisa har man alltid möjlighet att godkänna transaktionerna innan man betalar. Eventuella försök till bedrägeri kan därmed upptäckas innan själva innehavaren av FlexiVisakortet blir drabbad ekonomiskt. I tillägg gör FlexiVisa regelbundet transaktionskontroller för att förhindra bedrägeriförsök.

För att få ansöka om ett FlexiVisa måste man ha fyllt 20 år, vara fri från betalningsanmärkningar och ha en årsinkomst på minst 100 000 kronor. Ansökan sker direkt på FlexiVisas hemsida och en kreditkontroll görs alltid på den som söker ett FlexiVisakort. Kortet skickas ut inom 7-9 dagar efter att FlexiVisa har mottagit kundens signerade kontrakt.

Det är viktigt att hålla ordning på sitt FlexiVisa så att det inte hamnar i händerna på bedragare. Många kortbedrägerier har uppmärksammats på senare år, både inrikes och utrikes. En av metoderna kallas ”phising” och betyder att en obehörig person försöker locka kortinnehavaren att avslöja känslig information om kortet. Detta kan ske via telefon eller mail genom att bedragaren utger sig för att jobba för den bank i vilket kortet har utfärdats. Man ska därför aldrig lämna någon information om sitt FlexiVisa till någon som man inte är hundra procent säker på. Dessutom bör den personliga koden (PIN-koden) och själva Flexivisat inte förvaras på samma ställe, till exempel i plånboken. Kvitto och papper med kortets nummer ska också förstöras och kastas, allt för att minimera risken för att bedragaren ska kunna slå till.

Att ”skimma” ett kort innebär att magnetremsan kopieras i mening att tillverka ett falskt kort som sedan kan användas till att ta ut pengar eller handla över Internet med. Problemet är att det kan ta en stund innan kortinnehavaren märker att transaktioner görs utan hans vetskap, vilket ger bedragaren längre tid att utnyttja exempelvis ett FlexiVisa. I Sverige har främst uttagsautomater utsatts för skimming, då falska höljen har monterats ovanpå luckan där bankkortet matas in. Bedragaren plockar sedan ner höljet i vilket magnetremsans information nu finns.