Betalkort

Betalkort. Ett betalkort är ett typ av kontokort där kortinnehavaren i enlighet med kortvillkoren kan få skjuta upp betalningen en viss mängd dagar innan han eller hon betalar. De flesta betalkort har en betalningsfrist på mellan 30 och 45 dagar. Om inte fakturan betalas inom förfallsdatumet så spärras kortet. Pengarna kan också dras direkt från det bankkonto som är kopplat till betalkortet.

Gränsen mellan betalkort och kreditkort är idag luddig, då skillnaderna är små. Många betalkort kan också omvandlas till kreditkort, vilket gör att man i vardagligt tal ofta menar kreditkort när man pratar om betalkort. För att göra det enkelt kan skillnaden förklaras med hur fakturan ska betalas. Om man har ett vanligt betalkort ska fakturan nästan alltid betalas i sin helhet inom en viss betalningsfrist. Ett betalkort med kreditfunktion innebär istället att innehavaren kan välja att dela upp betalningen över flera månader så att avbetalningsplanen passar den privata ekonomin bättre. En annan skillnad jämfört med ett betalkort är att innehavaren av ett kreditkort ofta betalar ränta från första dagen som inköpet görs.

Ett betalkort kan användas inrikes och utrikes, vid handel över Internet och för att ta ut pengar i uttagsautomater. De flesta betalkort har olika mindre avgifter knutna till sig. Det kan gälla avgifter för kontantuttag, butiksköp, års- och månadsavgifter, samt fakturering.

Det finns mängder av olika betalkort på marknaden idag och företagen kämpar om kunderna. För att locka kunder använder sig företagen av olika typer av förmåner. Det kan vara försäkringar, rabatter på exempelvis bensin, räntefria dagar, kostnadsfria extrakort, gratis årsavgift, bonuspoäng på alla inköp där betalkortet används och så vidare. MasterCard och Visa är två av de mest kända kortföretagen som utfärdar betalkort.

För att ansöka om ett betalkort ska man som regel ha fyllt minst 18 år och vara utan betalningsanmärkningar. Ofta måste man också ha en viss årsinkomst för att få inneha ett betalkort. Om man vill ansöka om ett betalkort vänder man sig för det mesta till sin bank, men en del kortföretag ger också möjligheten att ansöka via Internet eller telefon. Till sitt betalkort har man också en egen kod (PIN-kod) som används när man hämtar ut pengar i uttagsautomater eller efter att man har dragit sitt kort i kassaterminalen i butiken.

Man ska vara försiktig med sitt betalkort, då kortbedrägerierna hela tiden ökar. En form av bedrägeri kallas ”phising”, vilket innebär att en obehörig person försöker att få en kortinnehavare att avslöja känslig information om betalkortet. Metoden används både via mail och över telefon, så man ska passa sig för att lämna ut några som helst upplysningar till personer som man inte är hundra procent säker på. ”Skimming” betyder att betalkortets magnetremsa kopieras för att sedan användas vid tillverkning av ett nytt, falskt betalkort. I Sverige är det främst uttagsautomater som har drabbats. Bedragaren monterar då på ett falskt hölje över den del av automaten där betalkortet matas in och monterar sedan ner den så fort kortinnehavaren har avlägsnat sig. Man kan till en viss mån gardera sig mot denna typ av bedrägeri genom att noga undersöka uttagsautomaten innan man matar in kortet. Om något verkar misstänkt bör inte mata in sitt betalkort, utan istället genast ta kontakt med den bank som automaten tillhör. Utomlands har också diverse skimmingförsök upptäckts på mindre seriösa butiker och restauranger.