Bankomatkort

Bankomatkort. Ett bankomatkort är ett kontokort som går att använda för att ta ut pengar i en bankomat. Ordet ”bankomat” är varumärket på de svenska affärsbankernas uttagsautomater och orden används idag som synonymer. Den första svenska bankomaten började användas 1967 i Uppsala och var en av världens första uttagsautomater.

Ordet bankomatkort används i dagligt tal ofta som synonym för olika typer av kontokort som kreditkort, betalkort och bankkort. Bankomatkort är tillverkade i plast enligt vissa standardiserade mått som gäller över hela världen. Det klassiska avgiftsfria bankomatkortet är dock på väg att försvinna. Numera utfärdar få banker gratis bankomatkort som enbart går att använda i uttagsautomater och som alltså inte går att betala med. De nya bankomatkorten med olika typer av kreditfunktioner har nästan alltid en årsavgift på runt 250 kronor. Skandiabanken slutade med sina bankomatkort redan i 2004 och Nordea och Swedbank har sedan 2006 inte gett ut några nya bankomatkort. Bankerna menar att klassiska bankomatkort endast utnyttjas av någon få procent av kunderna och att de flesta vill ha bankomatkort som är knutna till Visa eller Mastercard. Ett annat av bankernas argument är att minska på mängden kontanter och därmed göra handeln säkrare. Beslutet om indragandet av bankomatkort grundar sig också på direktiv från EU, som innebär att alla bankomatkort i medlemsländerna ska vara standardiserade. Man siktar på internationella bankomatkort som ska gå att använda i alla EU:s länder. Dessutom ska bankomatkorten också ha datachips och inte magnetremsor, då chips anses som säkrare.

Bland annat Konsumentombudsmannen (KO) är kritisk till det snåla utbudet av kontokort som är gratis och utan kreditfunktion. KO menar att ett avskaffande av avgiftsfria bankomatkort leder till att individens valfrihet minskar och att det redan idag är tillräckligt svårt att ta ut pengar. Den som inte vill ha ett kostnadsbelagt bankomatkort med kreditfunktion ska inte heller tvingas till det och lämnas utan valmöjligheter. De kort idag som bankerna marknadsför som gratis bankkort är oftast bara gratis då man tar ut i bankens egna uttagsautomater. Om kunden väljer att använda sitt bankomatkort i en annan banks automater tillkommer en avgift. KO tillägger också att det kan vara svårt för personer med betalningsanmärkningar att få ett bankomatkort med kredit.